One ticket, please./チケット を 1 枚 お願い します。/Chiketto Wo Ichi Mai Onegai Shimasu。