Where is the closest subway stop? / 最近的地铁站在哪?/zui4 jin4 de5 di4 tie3 zhan4 zai4 na3?