Where can I buy a ticket? / 我能在哪里买票?/wo3 neng2 zai4 na3 li3 mai3 piao4?