A smoking room, please. 请给我一个可以吸烟的房间。 qing3 gei3 wo3 yi1 ge4 ke3 yi3 xi1 yan1 de5 fang2 jian1。